បណ្ឌិត ឡាច សំរោង ៖ បរាជ័យ មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាច ខ្លាចតែចិត្តបរាជ័យ

(ខ្មែរញូញូ) ៖ បើតាមលោកបណ្ឌិត ឡាច សំរោង សាកលវិទ្យាធិការសាកលវិទ្យាល័យ ឥន្ទ្រវិជ្ជា (UI) បានលើកឡើងថា “បរាជ័យ មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាច ខ្លាចតែចិត្តបរាជ័យ” ។ តើមានន័យដូចម្តេច?

លោកបណ្ឌិត បានបង្ហាញភស្តុតាងដូច្នោះថា ៖ មានជនបរាជ័យជាច្រើន ដែលនៅមានសំណាងអង្គុយផឹកតែ លេងអុករហូតដល់ពេលនេះ និងតទៅមុខទៀត។ ឯជនដែលមានជ័យជន្នះមួយចំនួនធំ ខ្លះដូចជា មិនទាន់ចាប់ជាតិមកវិញនៅឡើយទេ។

តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរ?

អត្ថបទ ៖ អារុណ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here