លោកបណ្ឌិត ឡាច សំរោង ៖ ការបង្រៀន គឺប្រៀបបីដូចជាការរៀន…

ខ្មែរញូញូ ៖ ក្នុងពេលដែលកំពុងបង្រៀននិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា (UI) លោក សាស្ត្រាចារ្យ បណ្ឌិត ឡាច សំរោង សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា បាន សរសេរបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្លូវការរបស់លោក ដោយលើកការប្រៀបធៀប រវាងការបង្រៀន និងការរៀន ដែលមានខ្លឹមសារ ដូចខាងក្រោម ៖

“ការបង្រៀនគឺប្រៀបបីដូចជាការរៀន គឺយើងរៀនអំពីមនុស្សដែលកំពុងអង្គុយពីមុខយើង ហើយរៀនជាមួយយើង គឺយើងរៀនទាំងអស់គ្នា រៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមក រៀនមិនចេះចប់ មិនចេះហើយ” ។

អត្ថបទ ៖ អារុណ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here